• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(36)/2019, dodano 28 sierpnia 2019.

Kolejne pytania prejudycjalne SN skierowane do TSUE

Sąd Najwyższy postanowił skierować do TSUE kolejnych 5 pytań prejudycjalnych. Pytania wyłoniły się w związku z rozpoznawaniem wniosku o zabezpieczenie powództwa w sprawie o ustalenie nieistnienia stosunku służbowego sędziego Sądu Najwyższego powołanego w 2018 r. przez Prezydenta RP na wniosek KRS. Przedstawione pytania prejudycjalne dotyczą dopuszczalności orzekania przez sądy krajowe o statusie osób powołanych na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego i prawidłowości procedury zmierzającej do tych powołań oraz charakteru regulacji dotyczącej Izby Dyscyplinarnej1.

IS

1 Zob. więcej: https://iustitia.pl/nowa-krs-nowy-sn/3108-sad-najwyzszy-postanowil-skierowac-do-trybunalu-sprawiedliwosci-unii-europejskiej-kolejnych-piec-pytan-prejudycjalnych-na-kanwie-pozwu-jaki-zlozyla-sedzia-monika-frackowiak