• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(37)/2019, dodano 4 listopada 2019.

Komisja Europejska kieruje kolejną skargę przeciwko Polsce

Komisja Europejska poinformowała o skierowaniu skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciwko Polsce w sprawie nowego systemu środków dyscyplinarnych wobec sędziów w Polsce. Komisja chce rozpatrzenia skargi w trybie przyspieszonym.  Skargę wniosła, aby chronić sędziów przed kontrolą polityczną1.

IS

1 Zob. https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/ 1434311,skarga-do-tsue-w-sprawie-dyscypliny-sedziow-w-polsce-ke.html