• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(20)/2015, dodano 29 sierpnia 2015.

Konfederacja Organizacji Prawniczych

Przedstawiciele praktycznie wszystkich profesji prawniczych, tj. adwokatów, asystentów sędziego, komorników, notariuszy, referendarzy sądowych i sędziów, którzy wzięli udział w dniu 13.5.2015 r. w roboczym spotkaniu dotyczącym zagadnień związanych z utworzeniem Konfederacji Organizacji Prawniczych, byli zgodni co do zasadności powołania takiego forum. Spotkanie na Wydziale Prawa i Administracji UW miało formę seminarium prowadzonego przez dra Pawła Skuczyńskiego. Inicjatorem spotkania było Stowarzyszenie „Iustitia”.

Konfederacja ma być w założeniu forum demokratycznej dyskusji opartej na niezależności wszystkich partnerów, ułatwiającego wymianę informacji i poglądów oraz pozwalającego uczynić głos środowiska prawniczego bardziej wyraźnym w debacie publicznej. Na spotkaniu dyskutowano kwestie formalne dotyczące zasad działania Konfederacji.

(IS)