• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(22)/2015, dodano 3 kwietnia 2016.

Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?”

„– Sędziów i sądy wciąga się dziś do samego epicentrum sporu, stawia pod pręgierzem, jako rzekomo przewodzących opozycji, utrudniających rządy, uzależnionych od partii czy skorumpowanych. Obawiałabym się instrumentalnego wykorzystania żywej w społeczeństwie niechęci do gwarancji niezawisłości sędziowskiej postrzeganej jako przywilej” – mówiła Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf na konferencji „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?” zorganizowanej przez Krajową Radę Sądownictwa w Warszawie.

„– Jeśli władza polityczna zdoła »uziemić« Trybunał Konstytucyjny, to będzie wtedy miała 10 tys. sędziów konstytucyjnych w tym kraju. Mam nadzieję, że tego pożałuje” – powiedział prezes Stowarzyszenia „Iustitia” Maciej Strączyński, odnosząc się do powszechnie komentowanej na konferencji sprawy prób sparaliżowania działalności Trybunału przez polityków.

W konferencji, oprócz polskich sędziów, udział wzięli także sędziowie zagraniczni, w tym m.in.: prof. Gerhard Holzinger, prezes Trybunału Konstytucyjnego Austrii, lord Geoffrey Vos, przewodniczący Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) oraz prof. Vigintas Visinskis, sędzia SA Litwy, członek Rady Sądownictwa.

(IS)