• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(11)/2013, dodano 11 kwietnia 2013.

Konferencja MEDEL w Gdańsku

W dniach 15–16.3.2013 r. w Gdańsku zebrali się przedstawiciele europejskich stowarzyszeń sędziowskich i prokuratorskich zrzeszonych w ­MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les ­Libertés, Europejscy Sędziowie i Prokuratorzy na rzecz Demokracji i Wolności) z Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Serbii, Włoch i Turcji. Ponadto, w spotkaniu wzięli udział goście – przedstawiciele stowarzyszeń niezrzeszonych w MEDEL, tj. Bułgarii, Chorwacji, Gruzji i Mołdawii. Gospodarzami ze strony polskiej były Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” oraz Stowarzyszenie Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej.

W czasie konferencji, przedstawiciele wszystkich stowarzyszeń w niej uczestniczących zaprezentowali raporty na temat aktualnej sytuacji wymiaru sprawiedliwości w ich krajach. Uczestnicy przekonali się, jak podobne mają doświadczenia, ile wspólnych problemów w relacjach nie tylko z władzą wykonawczą, ale i również w relacjach wewnętrznych w ramach wymiaru sprawiedliwości i instytucji z nim powiązanych (rady sądownicze, akademie sędziowskie itp.) występuje. Choćby na przykładzie Gruzji można przekonać się, jak szybko sytuacja może się zmienić w wyniku np. normalnego efektu demokracji, czyli aktu wyborczego. Tamtejsi sędziowie na konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” w Warszawie w grudniu 2011 r. z optymizmem patrzyli w przyszłość dostrzegając szybką poprawę sytuacji wymiaru sprawiedliwości, będącego po latach sowieckich w opłakanym stanie. Dziś walczą np. przeciwko wprowadzeniu przepisów, które pozwolą specjalnym komisjom o bliżej niesprecyzowanym statusie dokonywać oceny wyroków w prawomocnie zakończonych sprawach i wznawiać w nich postępowania. Raporty zostaną udostępnione w postaci książki lub na stronie internetowej ­MEDEL i stowarzyszeń członkowskich.

W drugi dzień obrad uczestnicy przyjęli Deklarację Gdańską oraz Memorandum wzywające instytucje europejskie do opracowania i wdrożenia w całej Unii Europejskiej minimalnych standardów w odniesieniu do istotnych dla wymiaru sprawiedliwości kwestii, ograniczających swobodę polityków państw członkowskich do w zasadzie swobodnego ustalania reguł funkcjonowania sądów i prokuratur. Przyjęte dokumenty zostaną wkrótce opublikowane. (ISI)