• Konferencje i szkolenia
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(27)/2017, dodano 20 lipca 2017.

Konferencja „Sędzia a Konstytucja RP”, Katowice 3.3.2017 r.

W zorganizowanej 3.3.2017 r. w Katowicach konferencji1 pt. „Sędzia a Konstytucja. Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją RP” wzięło udział kilkuset prawników Organizatorami przedsięwzięcia byli: WPiA Uniwersytetu Śląskiego, SSP „Iustitia”, KRS, NRA, KRRP, RPO, Polska Akademia Umiejętności – stacja naukowa w Katowicach. Patronat nad konferencją objęli I Prezes SN oraz Prezes NSA.

Dyskusję przeprowadzono w czterech panelach:

1. Problem rozproszonej kontroli konstytucyjności prawa w Polsce – nowe otwarcie?

Moderatorem tej części był prof. Wojciech Popiołek, radca prawny a panelistami: prof. Małgorzata Gersdorf, Prezes SN oraz prof. Marek Safjan, sędzia TSUE.

2. Problem sytuacji prawnej TK

Moderatorem tej części był prof. Tomasz Pietrzykowski, radca prawny a panelistami: prof. Marcin Matczak, radca prawny oraz dr Ryszard Balicki.

3. Wadliwość wyroku TK a jego moc obowiązująca

Moderatorem tej części był prof. Krystian Markiewicz, sędzia SO, zaś panelistami: prof. Tadeusz Ereciński, sędzia SN oraz prof. Karol Weitz, sędzia SN.

4. Rozproszona kontrola konstytucyjności prawa, a sytuacja prawna obywatela

Moderatorem tej części był dr hab. Jacek Barcik, adwokat, a panelistami: prof. Ewa Łętowska, sędzia w stanie spoczynku, prof. Piotr Kardas, adwokat oraz prof. Maciej Gutowski, adwokat.

Podsumowania konferencji dokonał prof. Jerzy Zajadło.

(IS)

1 Relacja z części konferencji dostępna na: http://www.iustitia.pl/konferencje/1642-i-panel-na-konferencji-sedzia-a-konstytucja-w-katowicach; https://www.youtube.com/watch?v=CV_dJL8KiEc; http://www.iustitia.pl/konferencje/1670-wadliwosc-wyroku-tk-a-jego-moc-obowiazu­jaca.