• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(25)/2016, dodano 24 listopada 2016.

Konferencja ,,Udział sędziego w debacie publicznej”

Dnia 26.9.2016 r. w budynku Sądu Najwyższego w Warszawie miała miejsce konferencja ,,Udział sędziego w debacie publicznej”. Konferencja ta została zorganizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „­Iustitia” z okazji pierwszej rocznicy powołania Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych.

Wśród przywitanych przez Prezesa Stowarzyszenia „Iustitia” prof. UŚ dr hab. SSO Krystiana Markiewicza prelegentów znaleźli się dr Paweł Skuczyński, podsumowujący rok działalności Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych, Wiceprezes Stowarzyszenia Europejscy Sędziowie i Prokuratorzy na rzecz Demokracji i Wolności (Magistrats Europeens pour la Democratie et les Lbertes) Thomas Guddat, prof. dr hab. Andrzej Zoll, Mirosław Wróblewski Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, dr ­Marek Tkaczuk (Uniwersytet Szczeciński), rzecznik prasowy Krajowej Rady Sądownictwa Waldemar Żurek, Sędzia SO w stanie spoczynku Anna Maria Wesołowska, Prezes Zarządu Fundacji ­Court Watch Bartosz Pilitowski, redaktor Sławomir Matczak, prof. dr hab. Jerzy Stelmach (Uniwersytety Jagielloński), Prezes Zarządu INPRIS Łukasz Bojarski, dr Konrad Zasztowt z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz dr hab. Jacek Barcik (Uniwersytet Śląski). Konferencji towarzyszyły badania socjologiczne, których podsumowaniem zajął się dr Tomasz Baran.

Zadaniem konferencji było zaprezentowanie nierzadko znacznie się od siebie różniących stanowisk w sprawie granic i standardów wypowiedzi sędziego w debacie publicznej oraz jego roli w mediach i życiu publicznym. Na stronie „Iustitii” dostępne są już materiały wideo1 z tego wydarzenia.

1 Zob. https://goo.gl/z8T5Pf