• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(18)/2014, dodano 4 marca 2015.

Konferencja w sprawie polityki medialnej sędziów i sądów

W dniu 4.12.2014 r. w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa odbyła się konferencja na temat komunikacji sądów i sędziów z mediami. W konferencji wzięli udział rzecznicy prasowi sądów apelacyjnych i okręgowych, a także m.in. przedstawiciele Zespołu Informacyjnego SSP „Iustitia”. W toku konferencji omówiono potrzebę poprawy wizerunku sędziów i sądów w opinii publicznej oraz stworzenia nowej polityki informacyjnej wymiaru sprawiedliwości. Ważnym elementem konferencji była prezentacja rzecznika prasowego Komendanta Głównego Policji inspektora Mariusza Sokołowskiego, który podzielił się swoimi doświadczeniami w budowaniu profesjonalnych relacji z mediami.

„Iustitia” od dawna postuluje wprowadzenie jednolitej polityki medialnej na terenie całego kraju oraz powołanie centralnej instytucji dbającej o poprawę wizerunku sędziów i sądów w opinii publicznej. Przedstawiciele Zespołu Informacyjnego „Iustitii” wezmą udział w grupie roboczej, która pod egidą KRS będzie zajmować się tą kwestią.

(IS)