• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(27)/2017, dodano 20 lipca 2017.

Kongres Prawników Polskich, Katowice, 20.5.2017 r.

SSP „Iustitia”, KRRP oraz NRA podjęły decyzję o organizacji Kongresu Prawników Polskich, by w jego trakcie zastanowić się jak chronić i rozwijać wartości służące obronie praw i wolności obywatelskich przed szkodliwym dla demokracji politycznym populizmem, a także jak sprawić, by sądy w Polsce cieszyły się zaufaniem obywateli koniecznym do właściwej realizacji ich celu jakim jest zapewnienie każdemu prawa do sprawiedliwego procesu.

Było to pierwsze tego typu wydarzenie po II wojnie światowej. W kongresie wzięło udział około 1400 prawników z całej Polski. Byli to zarówno przedstawiciele środowiska sędziowskiego, jak również adwokaci, radcowie prawni, prokuratorzy.

Kongres zaszczyciło swą obecnością wielu znakomitych gości.

Pierwszy głos zabrał adw. Jacek Trela Prezes NRA: Niszczenie sądownictwa doprowadzi do anarchizacji życia publicznego. Prowadzona narracja pokazująca w złym świetle sędziów temu służy. Jako prezes NRA mówię temu stanowczo: nie.

Jako drugi głos zabrał r. pr. Maciej Bobrowicz Prezes KRRP: Jesteśmy tu po to, aby powiedzieć, że prawa i wolności obywatelskie są podstawowym wyznacznikiem naszej misji. Jesteśmy po to, aby rozmawiać o tym, co nam się nie podoba, co chcemy zmienić. Chcemy powołać społeczną komisję kodyfikacyjną, bo państwowe nie działają.

Z kolei Prezes SSP „Iustitia” SSO Krystian Markiewicz pytał: Czy prawnicy mają milczeć? I odpowiedział: Mają prawo zabierać głos, obowiązek zabierać głos by chronić najważniejsze wartości konstytucyjne, nikt z tego obowiązku nie może nas zwolnić. Podkreślił otwartość środowiska sędziowskiego do konstruktywnych działań na rzecz poprawy sytuacji sytemu prawnego w Polsce.

Prezydent RP, Andrzej Duda wystosował list do uczestników Kongresu Prawników Polskich, który odczytał w jego imieniu Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Koen Lenaerts, Prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w swoim wystąpieniu przypomniał, że istnieje wyraźny związek pomiędzy prawami indywidualnymi, demokracją i wymiarem sprawiedliwości, który jest osadzony w tradycjach konstytucyjnych. Prof. Małgorzata Gersdorf, Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego przypomniała, że: trwa głęboki kryzys prawno-ustrojowy państwa. Priorytetem powinien być autorytet TK i konieczność jego przywrócenia. Sądownictwo musi mieć autonomiczny budżet, a Prokurator Generalny ma być niezależny od rządu. Sądownictwo należy zbliżyć do samorządu lokalnego.

Dr Marcin Warchoł, Podsekretarz Stanu w MS, odczytał wystąpienie, którego tezy poruszyły znaczną część uczestników Kongresu1.

Do części z jego wypowiedzi nawiązała Nuria Diaz Abad Przewodnicząca Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ). Odniosła się do niektórych propozycji legislacyjnych dotyczących polskiej Krajowej Rady Sądownictwa oraz tez dotyczących funkcjonowania podobnego organu w Hiszpanii2.

Do uczestników Kongresu list skierował, Frans Timmermans3, wiceprzewodniczący KE.

Obrady trwały przez cały dzień. Głos zabierali przedstawiciele zawodów prawniczych, organizacji pozarządowych, politycy, obywatele.

Na zakończenie Kongresu zgromadzeni prawnicy podjęli uchwałę, w której podkreślono wagę i znaczenie ­niezależnych sądów w demokratycznym państwie prawnym, a także ich służebną rolę wobec obywateli. Zapowiedziano także utworzenie społecznej komisji kodyfikacyjnej.

(I.S.)

 

1 List dostępny na: https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,9355,przygotowany-tekst-przemowienia-podsekretarza.html

2 Dostępne na: http://www.iustitia.pl/kongres-prawnikow-polskich/1759-przemowienie-nurii-diaz-abad-na-kongresie-prawnikow-polskich-w-katowicach).

3 List dostępny na: http://www.iustitia.pl/kongres-prawnikow-polskich/1750-list-fransa-timmermansa-wiceprzewodniczacego-komisji-europejskiej-do-uczestnikow-kongresu-polskich-prawnikow).