• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(41)/2020, dodano 18 stycznia 2021.

Koniec kadencji RPO. Podziękowania od „Iustitii”

W związku z końcem kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Adama Bodnara Prezes SSP „Iustitia” prof. Krystian Markiewicz w imieniu Stowarzyszenia złożył na ręce Pana Rzecznika gorące podziękowania za współpracę i udzielane nam ­wsparcie.

W imieniu sędziów – członków „Iustitii” Prezes wyraził słowa najwyższego uznania i podziękowania za bez­kompromisową walkę o prawa i wolności obywateli Rzeczypospolitej Polskiej1.

IS

1 Całość listu: https://iustitia.pl/83-komunikaty-i-oswiadczenia/3951-koniec-kadencji-rzecznika-praw-obywatelskich-dr-hab-adama-bodnara-podziekowania-od-ssp-iustitia