• Ogłoszenia
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(10)/2012, dodano 22 lutego 2013.

Konkurs na glosę

Redakcja Kwartalnika SPP “Iustitia” ogłasza

konkurs na glosę do wyroku TK z 12.12.2012 r. (sygn K 1/12)

dotyczącego wynagrodzeń sędziów

Prace można nadsyłać w terminie do 31.8.2013 r. na adres: [email protected].
Dla Autorów najlepszych prac przewidziano nagrody książkowe (ze zajęcie I, II i III miejsca),

prace zostaną opublikowane na łamach Kwartalnika.