• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(8)/2012, dodano 1 sierpnia 2012.

Kontrola zarządcza narusza niezależność sądów

W uchwale z 27.4.2012 r. Zarząd „Iustitii” odniósł się do sposobu wprowadzenia w życie zasad kontroli zarządczej w sądach i zwrócił się do:

1. Ministra Sprawiedliwości o niezwłoczne opublikowanie planu działalności na rok 2012, a jeżeli takowy nie został sporządzony – o takie jego sporządzenie w przyszłości, by ograniczony był wyłącznie do kwestii nadzoru administracyjnego, z poszanowaniem zasady niezawisłości sędziowskiej;

2. Krajowej Rady Sądownictwa o zbadanie, czy nie doszło do nieprawidłowości opisanych powyżej i czy nie naruszają one lub nie zagrażają naruszeniem zasady niezawisłości sędziowskiej;

3. Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie prawidłowości wykonania obowiązku wynikającego z art. 68 i n. ustawy z 30.6.2005 r. o finansach publicznych1 przez Ministra Sprawiedliwości oraz podległych mu administracyjnie funkcjonariuszy2.

(BP)


1 Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.

2 Pełna treść uchwały dostępna na: www.ius­titia.pl.