• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(20)/2015, dodano 29 sierpnia 2015.

KRS broni sędziowskiej niezawisłości

„W demokratycznym państwie prawa można komentować wyroki sądów, z tym że krytyka powinna mieć charakter merytoryczny. Odpowiedzialni politycy i przedstawiciele mediów nie powinni bezpodstawnie podważać niezawisłości sędziów i pomawiać o wydawanie wyroków na zamówienie” – takiej treści stanowisko przyjęła 15.4.2015 r. Krajowa Rada Sądownictwa w związku z niektórymi komentarzami po wyroku sądu „w sprawie byłego kierownictwa Centralnego Biura Antykorupcyjnego”. Sędziemu Wojciechowi Łączewskiemu, który wydał w tej sprawie wyrok, zarzucano w tych komentarzach działanie na polityczne zamówienie, co Rada nazwała „całkowitym brakiem odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie demokratycznego państwa prawa”. Rada w swoim stanowisku podkreśliła, że procesy sądowe są jawne, uzasadnienia są dostępne dla opinii publicznej, a orzeczenia podlegają kontroli przez sądy wyższej instancji. Uzasadnienie wyroku wskazuje, jakimi motywami kierował się sąd rozstrzygający konkretną sprawę1 .

(IS)

1 Zob. http://bit.ly/1TyaZvo.