• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(9)/2012, dodano 26 listopada 2012.

KRS nie odpowie „Iustitii”

W odpowiedzi na przesłane do KRS uchwały Zarządu SSP „Iustitia” w sprawie służby prasowej sądów powszechnych i w sprawie niezawisłości sędziów, Prezydium KRS odpowiedziało, że „ze względu na silny kontekst polityczny” KRS nie będzie się wypowiadać w tej kwestii1. (BP)

1 Odpowiedź KRS zamieszczamy na: www.ius­titia.pl.