• Aktualności, Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(6)/2011, dodano 31 grudnia 2011.

KRS o przeniesieniu sędziego

Zmiana miejsca pełnienia służby przez sędziego od lat jest problemem niemal „nie do rozwiązania”. Miało już miejsce sporo przypadków, gdy sędziowie latami domagali się przeniesienia. W końcu jedna z takich spraw oparła się o Krajową Radę Sądownictwa, która problem dostrzegła i zajęła w tej sprawie stanowisko1. (BP)

1 Dostępne na: http://www.krs.pl/admin/files/200971.pdf.