• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(18)/2014, dodano 4 marca 2015.

Krytycznie o projekcie ustawy o biegłych sądowych

Opinię Stowarzyszenia w sprawie rządowego projektu ustawy o biegłych sądowych1 opracował Zespół ds. Ustroju Sądów. W opinii wskazano, że regulacja skupia się głównie na instytucji urzędowej listy biegłych, podczas gdy ustawa o biegłych sądowych, godna tej nazwy, powinna mieć o wiele szerszy zakres rzeczowy. Powinna mianowicie jasno i wyczerpująco określać prawa i obowiązki biegłego wobec sądu i odwrotnie. Za niedopuszczalne uznano m.in. próbę narzucenia sądowi przy wyborze biegłego pierwszeństwa osoby wpisanej na listę, co proponuje się w projekcie. Byłaby to rażąca ingerencja w samodzielność jurysdykcyjną sądu, której jednym z aspektów jest swoboda prowadzenia postępowania dowodowego, w tym również doboru biegłych. Wskazano również na potrzebę m.in. utworzenia jednolitej ogólnopolskiej listy, zarządzanej przez jeden organ, którym powinna być wyspecjalizowana komórka Ministerstwa Sprawiedliwości2.

(IS)

1 http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/259060/katalog/259063#259063.

2 Zob. http://bitly.pl/biegli lub http://iustitia.pl/opinie/918-opinia-w-sprawie-projektu-ustawy-o-bieglych-sadowych.