• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(20)/2015, dodano 29 sierpnia 2015.

KSSiP mniej niezależna

Prezydent podpisał ustawę o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury1. Stowarzyszenie „Iustitia” apelowało do prezydenta o niepodpisywanie wadliwej ustawy. Pomimo to prezydent poparł rozszerzenie uprawnień Ministra Sprawiedliwości w zakresie powoływania i odwoływania dyrektora szkoły, a także jej wykładowców. Minister zyskał prawo weta wobec osoby każdego wykładowcy, który miałby w Krajowej Szkole wykładać, a Prokurator Generalny – analogiczne prawo weta wobec tych wykładowców, którzy są prokuratorami. Na dodatek ustawa nie dopuszcza żadnej procedury odwoławczej od takiej decyzji. Nie wymaga też od ministra ani prokuratora generalnego przedstawienia żadnego uzasadnienia.

Ponieważ Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaliczana jest do organów wymiaru sprawiedliwości i nie jest częścią ministerstwa, będącego organem władzy wykonawczej, Stowarzyszenie „Iustitia” uznało tę zmianę za kolejne naruszenie zasad równorzędności władz i niezależności władzy sądowniczej.

(IS)

1 Ustawa z 9.4.2015 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 694.