• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(21)/2015, dodano 27 grudnia 2015.

Kwestia wynagrodzeń pracowników sądów

Stowarzyszenie „Iustitia” negatywnie zaopiniowało projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego1. Uznano, że nie rozwiązuje on problemu i przypomniano uchwały Stowarzyszenia oraz zgromadzeń sądów z całej Polski, popierające postulaty płacowe pracowników.

Projekt rozporządzenia proponuje podwyższenie o 25–70% górnych granic wynagrodzeń dla poszczególnych kategorii pracowników sądów oraz podwyższenia dolnych granic wynagrodzeń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zdaniem sędziów, skutkiem takiego rozwiązania będzie: po pierwsze, zwiększenie dysproporcji płacowych pomiędzy pracownikami najlepiej i najgorzej zarabiającymi (w skrajnym przypadku – do 650%!); po drugie – zwiększenie i tak już znacznej dowolności w ustalaniu wynagrodzeń tych pracowników; a po trzecie i najważniejsze – brak realnych podwyżek wynagrodzeń dla pracowników najmniej zarabiających. Stowarzyszenie wezwało do „niezwłocznego, rzeczywistego i odczuwalnego podwyższenia wynagrodzeń wszystkich pracowników sądów, zwłaszcza w sądach, w których braki kadrowe są najbardziej dotkliwe”.

W przeddzień protestu pracowników sądów na ulicach Warszawy Zarząd Stowarzyszenia „Iustitia” podjął kolejną uchwałę, w której domagał się niezwłocznego uregulowania wynagrodzeń pracowników administracyjnych sądów i prokuratury na poziomie odpowiednim do ponoszonej przez nich odpowiedzialności oraz wymaganych od nich fachowości i zaufania publicznego.

Kolejne uchwały w tej sprawie podejmują także organy samorządu sędziowskiego. Najnowsze z nich to uchwały: Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Zgorzelcu, Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Siedleckiego, Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Słupsku oraz Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku2.

(IS)

1 Dostępny na: http://bit.ly/1NHJ2lN

2 Uchwały dostępne są na: www.iustitia.pl.