• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(22)/2015, dodano 3 kwietnia 2016.

„Lex Biernacki” wróci do Sejmu?

Zgodnie z prawem ustawę, którą Trybunał Konstytucyjny uzna za częściowo niezgodną z Konstytucją, Prezydent RP może podpisać i skierować do promulgacji albo całą ustawę odesłać Sejmowi w celu wprowadzenia w niej zmian. Właśnie o skierowanie całej ustawy ponownie do Sejmu wystąpił do Prezydenta RP Andrzeja Dudy Zarząd Stowarzyszenia „Iustitia”. Chodzi o ustawę zmieniającą Prawo o ustroju sądów powszechnych znaną powszechnie jako „Lex Biernacki1.

Forsowana przez ministerstwo sprawiedliwości ustawa została zaskarżona do TK w trybie prewencyjnym przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Wcześniej wzbudziła powszechny protest środowiska sędziowskiego i organizacji zajmujących się prawami obywatelskimi. Trybunał uznał za niezgodne z Konstytucją prawo ministra do żądania przedstawienia mu akt sprawy sądowej. Podobnie było z przepisami dotyczącymi prawa ministra do przetwarzania danych osobowych w ramach nadzoru nad sądami. Według orzeczenia minister ma prawo administrować danymi w ramach systemów teleinformatycznych, ale bez dostępu do danych wrażliwych.

Sędziowie wystąpili z wnioskiem do Prezydenta o odesłanie całej ustawy do Sejmu, bo poza przepisami zakwestionowanymi przez TK także kilka innych rozwiązań tej nowelizacji budziło sprzeciw środowiska, w tym: zmniejszenie udziału sędziów rejonowych w zgromadzeniach, zmniejszenie uprawnień kolegiów sądów okręgowych, likwidacja „kilometrówek” dla sędziów rejonowych i wprowadzenie kary dyscyplinarnej w postaci obniżenia wynagrodzenia.

Na wniosek marszałka sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka rekomendowała zwrócenie Sejmowi ustawy z 20.2.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. O opinię w tej sprawie zwrócił się do marszałka Sejmu prezydent RP Andrzej Duda. Rekomendacja ta jest zgodna ze stanowiskiem Stowarzyszenia „Iustitia”. Więcej na stronie internetowej Stowarzyszenia.

(IS)

 

1 Ustawa z 20.2.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, druki sejmowe nr 2544 i 2680; dostępne na: www.sejm.gov.pl