• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(8)/2012, dodano 1 sierpnia 2012.

Likwidacja sądów w TK

W związku z planami Ministra Sprawiedliwości, który od kilku miesięcy konsekwentnie podejmuje działania zmierzające do zniesienia możliwie największej liczby sądów rejonowych, grupa posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisu pozwalającego ministrowi na dowolne tworzenie i znoszenie sądów1.

(IS)


1 Treść wniosku dostępna na: www.iustitia.pl.