• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(21)/2015, dodano 27 grudnia 2015.

List do dyrektora Centrum Zakupów dla Sądownictwa

– Zapewnienie sądom i sędziom dostępu do pełnej informacji prawnej w naszej ocenie ma kluczowe znaczenie dla zagwarantowania obywatelom sprawnego i rzetelnego orzekania – napisał w liście do dyrektora Centrum Zakupów dla Sądownictwa prezes „Iustitii” Maciej Strączyński. Sędziowie poprosili Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministerstwo Sprawiedliwości o monitorowanie przez te instytucje nowego przetargu już na etapie formułowania warunków zamówienia publicznego.

Działające w imieniu Ministra Sprawiedliwości krakowskie Centrum Zakupów dla Sądownictwa przez ostatnie 2 lata konsekwentnie ignorowało potrzeby środowiska sędziowskiego i zamawiało dla sądów oprogramowanie niezgodne z potrzebami. Chodzi o zubożone, ze względu na podyktowaną w przetargu cenę, oprogramowanie z systemem informacji prawnej (Lex ­Omega dla ­Sądów).

Dla sędziów jest to jedno z podstawowych narzędzi pracy. Nie powinno zatem dziwić, że „Iustitia” już po raz kolejny zaapelowała do dyrektora Centrum Zakupów o uwzględnienie rzeczywistych potrzeb wymiaru sprawiedliwości i zakup narzędzi informatycznych, które zapewnią sędziom możliwie pełen dostęp nie tylko do aktów prawnych, ale także do orzecznictwa i fachowej literatury prawniczej. Za najbardziej pożądaną można uznać sytuację, gdy sądy będą mogły korzystać z pełnych wersji obu funkcjonujących na rynku systemów informacji prawnej tj. Lexa (Wydawnictwo Wolters Kluwer) oraz Legalisa (Wydawnictwo C.H.Beck).

(IS)