• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(41)/2020, dodano 18 stycznia 2021.

List „Iustitii” do przedstawicieli KE w sprawie praworządności w Polsce

Kierując się troską o zachowanie podstawowych standardów demokratycznego państwa prawnego i wolności obywatelskich, Zarząd SSP „Iustitia” poinformował, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego ignoruje postanowienie TSUE (wielkiej izby) z 8.4.2020 r. w sprawie C-791/19 Komisja przeciwko Polsce, zawieszające stosowanie przepisów krajowych dotyczących właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów. Wyrazem tego jest m.in. postanowienie wydane w tej Izbie w dniu 23.9.2020 r. (II DO 52/20), w którym wyrażono pogląd, że wyrok TSUE z 19.11.2019 r., w połączonych sprawach: C-585/18, C-624/18 i C-625/18, nie może być uznany za obowiązujący na gruncie polskiego porządku prawnego. Za uzasadnienie tego poglądu podano, że we wszystkich toczących się przed Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego postępowaniach, w których doszło do zadania TSUE pytań prejudycjalnych (III PO 7/18 – pytanie prejudycjalne zarejestrowane w TSUE, sygn. C-585/18 – III PO 8/18 – pytanie prejudycjalne zarejestrowane w TSUE, C-624/18 – III PO 9/18 – pytanie prejudycjalne zarejestrowane w TSUE, C-625/18), przeprowadzono czynności w składach sprzecznych z przepisami prawa [krajowego], co skutkuje nieważnością postępowania. Skoro nieważność dotyczy całego postępowania, nie może mieć mocy obowiązującej również orzeczenie prejudycjalne TSUE, jakie zostało uzyskane w ramach takich nieważnych postępowań. Cytowane postanowienie budzi poważny niepokój o respektowanie w Polsce orzeczeń TSUE. Niepokój jest pogłębiony faktem, że Izba wciąż rozpoznaje sprawy z zakresu szeroko pojętego postępowania dyscyplinarnego, w tym również wobec sędziów. Na dzień 5.10.2020 r. zostało wyznaczone kolejne posiedzenie w celu rozpoznania zażalenia prokuratora na uchwałę Izby w przedmiocie uchylenia immunitetu sędziowskiego sędziemu Sądu Okręgowego w Warszawie Igorowi Tuleyi, znanemu z orzeczeń oraz licznych publicznych wypowiedzi w obronie praworządności w Polsce1.

IS

1 Całość listu zob. https://iustitia.pl/nowa-krs-nowy-sn/3977-list-iustitii-do-przedstawicieli-komisji-europejskiej-w-sprawie-praworzadnosci-w-polsce