• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2-3(48)/2022, dodano 9 stycznia 2023.

List otwarty przeciwko obniżce wynagrodzeń

W 2023 r. sędzia sądu rejonowego straci 17–20 tys. zł, a łącznie w latach 2021–2023 ok. 33–38 tys. zł. Przewiduje to projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023. Projekt ten jest już w Sejmie.

Rozpoczęliśmy zbiórkę podpisów pod listem otwartym do władzy ustawodawczej i wykonawczej o odstąpienie od tej regulacji. Wzory pozwów dostępne są na stronie internetowej SSP „­Iustitia”.