• Temat numeru
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(22)/2015, dodano 3 kwietnia 2016.

List Prezydenta Rzeczypospolitej Aleksandra Kwaśniewskiego do członków „Iustitii” z okazji X-lecia Stowarzyszenia

Kilka myśli o tym dlaczego potrzebne sędziom Stowarzyszenie, Maria Teresa Romer
Sędziowie bez granic, Heinz Stotzel
Bez sądów się nie da…, Ewa Łętowska
Sądny dzień w Nowogrodzie, Lech Falandysz
Brońmy Trybunału Konstytucyjnego, Maria Teresa Romer

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej*

Warszawa, 23 września 2000 r.

 

Do Członków Stowarzyszenia

Sędziów Polskich „Iustitia”

 

Szanowni Państwo,

Mija dziesięć lat od powstania Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. Było to dziesięciolecie fundamentalnych przemian w Polsce; dziesięciolecie formowania Rzeczypospolitej jako demokratycznego państwa prawnego. Nie wymaga przypomnień rola, jaką odgrywał i odgrywa w tym procesie wymiar sprawiedliwości i – tym samym – sędziowie. Wyrazem uznania dla powagi zawodu sędziego są zapisy Konstytucji gwarantujące niezawisłość i ustrojową pozycję sądownictwa. W ich ukształtowaniu nie mały jest wkład Stowarzyszenia „Iustitia”.
[hidepost]
Szanowni Państwo,

Wielostronna działalność Stowarzyszenia „Iustitia”, najliczniejszej organizacji polskich sędziów służy dobrze tej społeczności, interesom wymiaru sprawiedliwości oraz doskonaleniu naszego porządku prawnego. Ma też istotny wpływ na kształtowanie powszechnej świadomości prawnej, podstawowej przesłanki rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Konferencje i seminaria organizowane przez Stowarzyszenie są zarówno okazją dla dyskusji i pogłębienia wiedzy zawodowej, jak inspiracją do samodoskonalenia. Cenne są też inicjatywy na rzecz upowszechniania i ułatwiania dostępu do podstawowych informacji o polskim systemie prawnym oraz wynikających z niego uprawnieniach i obowiązkach obywateli.

Na duże uznanie zasługuje współpraca Stowarzyszenia z innymi organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi reprezentującymi zbliżone profesjonalnie środowiska lub zajmującymi się różnymi aspektami teorii i praktyki prawa.

Szanowni Państwo,

Wiem, że warunki pracy wielu sądów są wciąż trudne, zakres obowiązków rośnie, zaś status materialny sędziów jest nadal nie w pełni zadowalający, ale zdeterminowany możliwościami kraju. W tej sytuacji tym większe uznanie należy się polskim sędziom za rzetelne, oparte na głębokiej wiedzy i doświadczeniu wykonywanie obowiązków. Nasz system wymiaru sprawiedliwości wymaga dalszych wszechstronnych reform, by jego sprawność i efektywność były na miarę słusznych oczekiwań społecznych. Świadomość tego jest powszechna w środowisku sędziowskim. Mam nadzieję, że Wasze sugestie i opinie znajdą odbicie w pracach ustawodawczych.

Dotychczasowe osiągnięcia Stowarzyszenia są doskonałą podstawą jego dalszego pomyślnego rozwoju i realizacji w coraz bogatszych formach statutowych celów oraz ważnej społecznej misji. Tego właśnie życzę Stowarzyszeniu w nadchodzących latach i dekadach, przesyłając serdeczne gratulacje z okazji dzisiejszego jubileuszu.

Aleksander Kwaśniewski

* List – jedyny przypadek zwrócenia się Prezydenta Rzeczypospolitej osobiście do członków „Iustitii”, opublikowany został w numerze pisma z grudnia 2000 r.; z podobnymi listami wystąpili wówczas, również osobiście, Marszałkowie Sejmu – Maciej Płażyński i Senatu – Alicja Grześkowiak.

[/hidepost]