• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(40)/2020, dodano 7 października 2020.

List sędziego Tomasza Marczyńskiego do Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego

W dniu 9.7.2020 r. wiceprezes SSP „Iustitia” sędzia Tomasz Marczyński wystosował list do Zastępcy rzecznika dyscyplinarnego Przemysława W. Radzika.

W liście tym sędzia T. Marczyński informuje Zastępcę rzecznika, iż kolejnych 771 sędziów zwróciło się publicznie z apelem do prezesów i sędziów sądów dyscyplinarnych o powstrzymanie się od orzekania w związku z toczącymi się postępowaniami dotyczącymi legalności Izby Dyscyplinarnej. Za taki apel pan Zastępca rzecznika postawił 55 zarzutów dyscyplinarnych Prezesowi „Iustitii” sędziemu K. Markiewiczowi. W liście sędzia T. Marczyński wyraził przekonanie, że pomimo iż postawienie kolejnych tysięcy zarzutów dyscyplinarnych może stanowić nie lada wyzwanie, to jednak Pan Zastępca Rzecznika i takiemu wyzwaniu podoła1.

IS

1 Całość listu zob.: https://iustitia.pl/83-komunikaty-i-oswiadczenia/3903-muremzakrystianem-sedzia-tomasz-marczynski-wyslal-list-do-zastepcy-rzecznika-dyscyplinarnego-sedziow-sadow-powszechnych