• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(36)/2019, dodano 28 sierpnia 2019.

List Zarządu Iustitii do sędziów Sądów Dyscyplinarnych

Zarząd SSP „Iustitia” wysłał 30.5.2019 r. list do sędziów sądów dyscyplinarnych w całej Polsce. Sędziowie tych sądów orzekają w sprawach dyscyplinarnych sędziów jako sąd I instancji. W liście zarząd „Iustitii” wskazuje, że postępowania dyscyplinarne stały się obecnie narzędziem represji władzy politycznej wobec sędziów, a Izba Dyscyplinarna w SN została powołana w sposób nieprawidłowy. „Niezależnie od tego, jakie rozstrzygnięcie wyda sąd I instancji, otwiera ono drogę do postępowania przed Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, która wedle wielu opinii jest niekonstytucyjnym sądem wyjątkowym, powołanym w wadliwym konkursie” – uważa prof. Krystian Markiewicz, prezes „Iustitii”. Do czasu wydania wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu najlepszym rozwiązaniem jest zawieszenie postępowań w sądach dyscyplinarnych, względnie skierowanie kolejnych pytań do Trybunału Sprawiedliwości1.

IS

1 Zob. pełną treść listu: https://iustitia.pl/images/pliki/list_do_SD.pdf