• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(37)/2019, dodano 4 listopada 2019.

Lubelscy sędziowie na XVI Lubelskim Festiwalu Nauki

W dniach 14–20.9.2019 r. odbył się Lubelski Festiwal Nauki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Sędziowie z lubelskiego oddziału SSP „Iustitia” byli współorganizatorami festiwalowych projektów z zakresu prawa pod wspólnym tytułem „Nauka w służbie prawa”. Koleżankom i kolegom z Oddziału Lubelskiego składamy gorące podziękowania za udział w tym wspaniałym wydarzeniu1.

IS

1 Zob. więcej: https://iustitia.pl/79-informacje/ 3303