• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(46)/2021, dodano 14 marca 2022.

Maciej Ferek i Piotr Gąciarek – kolejni sędziowie zawieszeni przez Izbę Dyscyplinarną

Izba Dyscyplinarna w SN wydała w dniach 16.11.2021 r. (Ryszard Witkowski, Jacek Wygoda, Michał Górski) oraz 24.11.2021 r. (Jacek Wygoda, Konrad Wytrykowski, Jacek Leśniewski) niejawnie stanowiska o tym, że bezterminowo zawiesza w obowiązkach służbowych sędziów Macieja Ferka i Piotra Gąciarka za stosowanie prawa europejskiego! Wynagrodzenie sędziego M. Ferka zostało obniżone o połowę, a sędziego P. Gąciarka o 40%. To jawne złamanie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE nakazujących zaprzestania działalności Izby1.

IS

1 Więcej informacji: https://iustitia.pl/postepowania-dyscyplinarne/4315-maciej-ferek-kolejny-sedzia-zawieszony-przez-izbe-dyscyplinarna-dzialajaca-przy-sadzie-najwyzszym.