• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1-2(50)/2023, dodano 27 czerwca 2023.

Małgorzata Manowska ponownie uniemożliwia wykonanie orzeczeń TSUE

Małgorzata Manowska po raz kolejny utrudnia wykonanie orzeczeń TSUE. Jak wynika z pisma Prezesa Sądu Najwyższego, kierującego pracą Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SSN dr hab. Piotra Prusinowskiego od 18.1.2022 r. przetrzymuje ona akta spraw o sygnaturach od II PUO 2/21 do II PUO 9/21 (poprzednio: II PO 4/19, II PO 9/20, II PO 10/20, II PO 11/20, II PO 14/20, II PO 15/20, II PO 16/20, II PO 18/20), w których toczyły się postępowania przed TSUE i zapadły orzeczenia (C-491/20, C-492/20, C-493/20, C-494/20, C-495/20, C-496/20, C-506/20, C-509/20, C-511/20). W sprawach tych pozwanym jest Sąd Najwyższy, a sporny pozostaje status sędziów tego Sądu powołanych do orzekania po zmianach wprowadzonych w 2018 r., a więc Małgorzata Manowska jest nimi podwójnie zainteresowana. Po pierwsze, występuje w imieniu strony pozwanej (Sądu Najwyższego), a po drugie, wydane w tych sprawach orzeczenia będą wprost wpływać na jej status zawodowy.1

IS

1 Więcej na ten temat na stronie: https://www.iustitia.pl/79-informacje/4642-pani-malgorzata-manowska-ponownie-uniemozliwia-wykonanie-orzeczen-tsue-co-do-neosedziow.