• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(38)/2019, dodano 26 marca 2020.

Manifestacje w obronie niezależnych sądów

W dniu 18.12.2019 r. w ponad 200 miastach w kraju i za granicą odbyły się demonstracje w obronie niezależnych sądów i niezawisłości sędziowskiej.

My, sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej, zrzeszeni w SSP „Iustitia” składamy wyrazy głębokiego szacunku i podziękowania wszystkim uczestnikom protestów i manifestacji obywatelskich, które odbywają się od kilku dni w całej Polsce, w związku z wniesieniem do Sejmu tzw. „ustawy kagańcowej”.

Solidarność wyrażana od 3 lat przez coraz więcej obywateli, stanowi dla nas ogromne wsparcie i potwierdzenie słuszności działań podejmowanych w obronie niezależności sądownictwa w Polsce i demokratycznego państwa prawa.

Wczoraj protesty odbyły się w ponad 200 miastach i wzięło w nich udział kilkaset tysięcy obywateli, którzy pomimo zimowej pogody i okresu przedświątecznego, wyszli przed Sejm, sądy i na place w całym kraju pełni obaw przed spełnieniem się hasła: dziś sędziowie, jutro Ty!

Obywatele stanęli razem z sędziami w trosce o przyszłość naszej Ojczyzny, która po wejściu w życie sprzecznej z polską Konstytucją i prawem europejskim „ustawy kagańcowej”, może zostać wyprowadzona z Unii Europejskiej. Nierespektowanie przez władze polityczne wyroków TSUE i traktatów europejskich, które zgodnie z Konstytucją RP mają pierwszeństwo przed prawem polskim, wyeliminuje nas ze spójnego europejskiego systemu prawnego, a to pociągnie za sobą również negatywne skutki finansowe dla Polski i Polaków1.

IS

1 Zob. https://iustitia.pl/79-informacje/3529-podziekowanie-dla-obywateli; https://iustitia.pl/83-komunikaty-i-oswiadczenia/3510-dzis-sedziowie-jutro-ty-18-grudnia-2019-mapa-aktualizowana