• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(38)/2019, dodano 26 marca 2020.

Manifestacje w obronie sędziów

W związku z szykanami, jakimi dotknięci zostali sędziowie mający odwagę bronić niezawisłości sędziowskiej, w całej Polsce zorganizowano, przy współudziale SSP „Iustitia”, demonstracje. Największa z nich odbyła się pod gmachem Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie 1.12.2019 r. Wzięło w niej udział ok. 7 tys. osób. Sędziowie uzyskali też wsparcie od ludzi kultury, w tym od Olgi Tokarczuk. Manifestacje odbyły się w 106 miastach w Polsce i za granicą. Podczas manifestacji sędziowie przedstawili żądania poparte przez Stowarzyszenia sędziowskie:

1)   natychmiastowego przywrócenia do orzekania sędziego Pawła Juszczyszyna;

2)   powołania niepolitycznej Krajowej Rady Sądownictwa;

3)   likwidacji politycznego systemu represji wobec sędziów, tj. rozwiązania Izby Dyscyplinarnej SN i odwołanie rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Piotra Schaba i jego zastępców: Michała Lasoty i Przemysława Radzika;

4)   zapewnienia obywatelom prawa do niezależnego sądu w tych sprawach, w których na skutek udziału neo-KRS w procedurach nominacyjnych skład sądu został uznany za wadliwy;

5)   szanowania i wykonywania przez władzę ustawodawczą i wykonawczą orzeczeń polskich i europejskich sądów, w tym wyroku TSUE z 19.11.2019 r.

Demonstracje odbiły się szerokim echem w mediach polskich i zagranicznych.

IS