• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(20)/2015, dodano 29 sierpnia 2015.

MEDEL i „Iustitia” w postępowaniu przed TK?

Stowarzyszenie MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés, Europejscy Sędziowie i Prokuratorzy na rzecz Demokracji i Wolności) złożyło oświadczenie o chęci przystąpienia i przedstawienia opinii „przyjaciela sądu” (amicus curiae) do toczącego się przed polskim Trybunałem Konstytucyjnym postępowania o zbadanie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ostatniej nowelizacji PrUSP (Lex Biernacki) – to najważniejsze dla nas ustalenie spotkania tego międzynarodowego stowarzyszenia, które miało miejsce we Włoszech. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przed TK złożyła również „Iustitia”.

Poza tym na spotkaniu MEDEL, na którym „Iustitię” reprezentował sędzia Łukasz Piebiak, delegaci dyskutowali m.in. o kwestiach terroryzmu we Francji i szerzej w Europie oraz o masowym napływie imigrantów z Afryki. Ustalono, że stowarzyszenia członkowskie MEDEL przygotują raporty na temat praktyki stosowania prawa przez sądy w sprawach imigrantów, jak również zostanie przeprowadzona ankieta mająca na celu zbadanie sytuacji w tym obszarze w poszczególnych państwach europejskich.

Swoimi problemami podzielili się także gospodarze. Sędzia Gualtiero Michaelini przedstawił sytuację związaną z uchwaleniem przez włoski parlament ustawy pozwalającej każdemu pozwać państwo w procesie cywilnym z obligatoryjnym udziałem sędziego o odszkodowanie za ów błąd z regresem (w razie uwzględnienia powództwa) bezpośrednio do majątku sędziego odpowiadającego materialnie i osobiście. Zapowiedział, że włoscy sędziowie będą starali się doprowadzić do stwierdzenia niezgodności tej ustawy z Konstytucją.

(IS)