• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(51)/2023, dodano 11 lutego 2024.

MEDEL wspiera projekty przygotowane przez „Iustitię”

Mając na uwadze prodemokratyczny wybór obywateli dokonany w dniu 15.10.2023 r. Stowarzyszenie Medel wezwało wszystkie organy państwowe w Polsce do podjęcia niezwłocznych działań mających na celu przywrócenie praworządności w duchu orzeczeń ETPCz i TSUE, ze szczególnym uwzględnieniem przywrócenia porządku konstytucyjnego w Krajowej Radzie Sądownictwa. Medel wsparło projekty ustaw przygotowane przez SSP „Iustitia”, które opracowane zostały z uwzględnieniem wytycznych zawartych w wyrokach ww. Trybunałów, wychodząc też naprzeciw wyzwaniom XXI w.1.

1 Więcej na stronie: https://www.iustitia.pl/4772-medel-wspiera-projekty-ustaw-przygotowane-przez-iustitie.