• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(46)/2021, dodano 14 marca 2022.

Minister Sprawiedliwości odsunął od orzekania kolejnego sędziego

24.1.2022 r. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odsunął od orzekania Sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie Marzannę Piekarską-Drążek. Decyzja Ministra związana jest z uchyleniem przez Panią sędzię orzeczeń wydanych przez sędziego powołanego z udziałem neo-KRS1.

IS

1 Zob. więcej: https://iustitia.pl/4354-wspieramy-sedzie-marzanne-piekarska-drazek.