• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(30)/2017, dodano 19 kwietnia 2018.

Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny w nadzwyczajnym trybie odwołał z funkcji ponad 130 prezesów i wiceprezesów sądów

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, realizując nadzwyczajne uprawnienia nadane art. 17 ust. 1 ustawy z 12.7.2017 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, odwołał przed upływem ustawowo określonych kadencji ponad 130 prezesów i wiceprezesów sądów. Uczynił to bez zasięgania jakichkolwiek opinii środowiska sędziowskiego.

Na stronie www.iustitia.pl na bieżąco informujemy o zmianach przeprowadzanych w poszczególnych sądach.

Wielu odwołań dokonano w skandalicznej formie: jednozdaniowym pismem wysyłanym z Ministerstwa Sprawiedliwości często w piątkowe popołudnie – faxem, mailem lub przy pomocy kuriera składającego korespondencję na biurze podawczym sądu. W wielu wypadkach o fakcie odwołania zainteresowani dowiadywali się z mediów.

Liczne zgromadzenia ogólne sądów wyraziły dezaprobatę dla formy, podawanych rzekomych powodów odwołania prezesów oraz trybu wskazania ich następców

Do tej pory, co najmniej 6 z nowopowołanych prezesów zrezygnowało z otrzymanych stanowisk.

Co ciekawe w odpowiedzi na wniosek z 23.2.2018 r. o wskazanie pełnej listy prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych i sądów wojskowych odwołanych w okresie od 12.8.2017 r. do daty pytania, ze wskazaniem sądu, z którego ich odwołano, podstawy prawnej, powodu oraz daty odwołania, pismem BM-II-082-219/18 Ministerstwo Sprawiedliwości zawiadomiło, że z uwagi na „bardzo obszerny zakres wniosku” potrzebuje dodatkowego czasu na rozpatrzenie wniosku. Ministerstwo stwierdziło, że dołoży wszelkich starań, aby udzielić odpowiedzi w nadzwyczajnym terminie 2 miesięcy, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

(IS)