• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(21)/2015, dodano 27 grudnia 2015.

Ministerialny program współpracy z organizacjami pozarządowymi

– Chciałbym, by Państwa doświadczenia, które są często dużo większe aniżeli nas, urzędników, miały odzwierciedlenie nie tylko w strategicznych dokumentach, ale także w bieżącej pracy Ministerstwa Sprawiedliwości – komplementował przedstawicieli organizacji pozarządowych Minister Sprawiedliwości Borys Budka. Minister 14.10. br. podpisał Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016. Na uroczystości Stowarzyszenie „Ius­titia” reprezentowała wiceprezes Jolanta Korwin-Piotrowska.

Program współpracy to dokument, który opisuje istniejące formy współpracy pomiędzy ministerstwem sprawiedliwości oraz organizacjami pozarządowymi, a także definiuje cele i zasady tej współpracy. Dokument porządkować ma także reguły, według których mają odbywać się konsultacje publiczne ­aktów prawnych przygotowanych przez resort sprawiedliwości.

W pracach nad Programem uczestniczyli także przedstawiciele Stowarzyszenia „Iustitia”. W ciągu kilku miesięcy pracy zespół, w którym uczestniczyli, dokonał diagnozy potrzeb i oczekiwań dotyczących form i zakresu współpracy i przygotował projekt programu, który trafił do konsultacji społecznych. Opinię przedstawiło także Stowarzyszenie. Odniosło się w niej do zbyt krótkich terminów, które ministerstwo daje partnerom społecznym na opiniowanie aktów prawnych oraz pomijania sędziów w debacie o organizacji wymiaru sprawiedliwości. Jako przykład podano niezaproszenie przedstawicieli Stowarzyszenia „Iustitia” do powołanych przez ministra: Rady Społecznej ds. wdrożenia Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce oraz Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów.

Oprócz podpisania Programu w Warszawie odbyła się dwudniowa konferencja „Współpraca pomiędzy instytucjami przestrzeni sprawiedliwości i organizacjami pozarządowymi”, gdzie dyskutowano problemy udziału organizacji pozarządowych w postępowaniu karnym i wykonywaniu orzeczeń (w szczególności kar nieizolacyjnych), pomocy pokrzywdzonym i świadkom, pomocy prawnej i obywatelskiej, a także edukacji prawnej.

(IS)