• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(18)/2014, dodano 4 marca 2015.

Ministerstwo ogranicza sędziom dostęp do komentarzy i literatury prawniczej

Działające w imieniu Ministerstwa Sprawiedliwości, Centrum Zakupów dla Sądownictwa kupiło i udostępniło sędziom tylko jeden program prawniczy, tzw. system informacji prawnej. Wcześniej Stowarzyszenie postulowało umożliwienie sędziom dostępu do wszystkich trzech podstawowych obecnych na rynku systemów, tj.: Wolters Kluwer Polska S.A. („Lex”), C.H.Beck („Legalis”) i Lexis­Nexis („Lex Polonica”). Co więcej, z umowy z Wydawnictwem Wolters Kluwer S.A. wynika, że w wybranej wersji oprogramowania Lex Omega zabraknie istotnej części literatury dotyczącej ustaw ważnych dla praktyki orzeczniczej.

W liście do dyrektora Centrum Zakupów dla Sądownictwa Przewodniczący Zespołu ds. Informatyzacji Sądów Stowarzyszenia Piotr Wangler wskazał, że jest to efekt braku rozpoznania rzeczywistych potrzeb użytkowników na etapie sporządzania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania przetargowego. Zespół domagał się weryfikacji specyfikacji zamówienia1.

(IS)

1 Zob. http://bitly.pl/informatyzacja lub http://iustitia.pl/informacje/928-sedziowie-musza-miec-dostep-do-orzecznictwa-i-komentarzy-iustitia-interweniuje.