• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(49)/2022, dodano 14 kwietnia 2023.

Monika Frąckowiak została Wiceprezeską MEDEL

Sędzia Monika Frąckowiak ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia została Wiceprezeską MEDEL.
MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés – Europejscy Sędziowie dla Demokracji i Wolności) to europejskie stowarzyszenie zawodowe sędziów i prokuratorów. Założone zostało w 1985 r. i skupia organizacje prawników z krajów takich jak: Niemcy, Belgia, Cypr, Hiszpania, Francja, Grecja, Włochy, Portugalia, Czechy, Rumunia, Serbia, Turcja, Mołdawia, Bułgaria, Czarnogóra oraz Polska. Nowy zarząd MEDEL wybrany został podczas obrad 3.12.2022 r. w Barcelonie na kadencję 2022–2025. W jego skład wchodzą:
• Przewodniczący – Mariarosaria ­Guglielmi (Magistratura Democratica – Włochy)
• Wiceprezes – Monika Frąckowiak (Iustitia – Polska)
• Sekretarz generalny – Iulia Craiu (UNJR – Rumunia)
• Skarbnik – Vincent Sizaire (Syndicat de la Magistrature – Francja)
• Członkowie:
– Karolina Tylová (CUJ – Republika Czeska)
– Iria González (UPF – Hiszpania)
– Paulo Lona (SMMP – Portugalia)

Brawo Monika !!!
Gratulacje i życzenia sukcesów dla całego Zarządu.

IS