• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(29)/2017, dodano 6 stycznia 2018.

Naczelny Sąd Administracyjny zajął się odmową powołań na stanowiska sędziów

W dniu 23.11.2017 r. NSA rozpoznał skargi kasacyjne Rzecznika Praw Obywatelskich, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz samych zainte­resowanych na postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 29 i 30.12.2016 r. o odrzuceniu skarg na postanowienie Prezydenta RP z 22.6.2016 r. w przedmiocie odmowy powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Uczestnikiem tych postępowań jest również ­Stowarzyszenie Sędziów Polskich „­Iustitia”.

Po ponad trzygodzinnej rozprawie z licznym udziałem publiczności i mediów, odroczono ogłoszenie wyroku do 7.12.2017 r.

Rozstrzygnięcie będzie dotyczyć dopuszczalności sądowej kontroli legalności przywołanego postanowienia Prezydenta RP.

(IS)