• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(3)/2011, dodano 31 grudnia 2011.

Nadmierne obciążenie sędziów

Do Zarządu „Iustitii” docierają koleje sygnały w sprawie przeciążania sędziów nadmierną ilością spraw i próbami wyciągania konsekwencji dyscyplinarnych wobec tych, którzy wobec nadmiaru spraw nie są w stanie „podejmować bez zbędnej zwłoki” czynności w kilkuset sprawach jednocześnie.

Ponad rok temu zwróciliśmy się do Krajowej Rady Sądownictwa o wykładnię odpowiednich przepisów Kodeksu Etyki Sędziowskiej, i spotkaliśmy się z odmową i argumentacją, że problem jest „abstrakcyjny”. W listopadzie 2010 r. Zarząd zdecydował się wystąpić do KRS z kolejnym wnioskiem w tej sprawie, tym razem już odnosząc się do konkretnego stanu faktycznego, który był przedmiotem jednego z postępowań dyscyplinarnych. W postępowaniu tym obwinioną sędzię reprezentuje 3 obrońców z Zespołu ds. Monitorowania Postępowań Dyscyplinarnych i Immunitetowych.