• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(9)/2012, dodano 26 listopada 2012.

Nadzór administracyjny nad sądami należy przekazać I Prezesowi SN

W komunikacie Rzecznika Prasowego SSP „Iustitia”, opublikowanym po ujawnieniu nagrania rozmowy Prezesa SO w Gdańsku z rzekomym urzędnikiem Kancelarii Premiera, przypomniano, że w toku konsultacji społecznych w trakcie prac nad projektem ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych w 2011 r., podstawowym postulatem wysuwanym przez SSP „Iustitia” było odebranie nadzoru administracyjnego nad sądami powszechnymi politykowi – Ministrowi Sprawiedliwości i przekazanie go I Prezesowi Sądu Najwyższego. Jednym z argumentów przemawiających za takim rozwiązaniem było uniezależnienie sądownictwa od wpływu polityków. Tylko takie rozwiązanie zagwarantuje pełną niezależność od wpływu polityki na kształt sądownictwa, a nawet od prób wpływania na niezawisłość sędziowską1. (BP)

1Pełna treść komunikatu dostępna na: www.ius­titia.pl.