• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(24)/2016, dodano 30 sierpnia 2016.

Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszenie Sędziów „Themis”, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce oraz Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych „Pro Familia” wraz z Krajową Radą Sądownictwa postanowili zwołać na 3.9.2016 r. Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich w Warszawie.

Sprawnie działający wymiar sprawiedliwości oraz niezależne od władzy wykonawczej i ustawodawczej sądownictwo to fundament ochrony podstawowych praw i wolności obywateli, podstawa państwa prawa, a także ­gwarancja stabilności gospodarczej Polski.

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym w środowisku sędziowskim postulatom powszechnej debaty na temat sądownictwa, zagrożeń dla niezawisłości ­sędziów i niezależności sądów – Stowarzyszenie Sędziów Polskich „­Iustitia”, Stowarzyszenie Sędziów „Themis”, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce oraz Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych „Pro Familia” wraz z Krajową Radą Sądownictwa postanowili zwołać na 3.9.2016 r. (sobota) Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich. Kongres odbędzie się w War­szawie.

Apelujemy do wszystkich sędziów, niezależnie od tego czy są członkami ww. stowarzyszeń, czy są w czynnej służbie, w stanie spoczynku, na delegacji o uczestnictwo w Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich.

Zgłoszenia do udziału w Kongresie prosimy kierować na adres mailowy: [email protected]. Uprzejmie prosimy o to, by w zgłoszeniu zawarte były: imię, nazwisko, sąd. Dalsze szczegółowe informacje będą zamieszczane na oficjalnej stronie internetowej Kongresu: http://iustitia.pl/kongres-sedziow.