• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(36)/2019, dodano 28 sierpnia 2019.

Nagroda „Człowieka Roku Gazety Wyborczej” w kategorii „O prawo i sprawiedliwość”

Podczas uroczystej gali 10.5.2019 r. ogłoszono wyniki plebiscytu Gazety Wyborczej „Człowiek roku Gazety Wyborczej”. W kategorii „O prawo i Sprawie­dliwość” nagrodę otrzymały SSP „Iustitia”, Stowarzyszenie Sędziów „Themis” oraz inni sędziowie. Prezentująca wyniki plebiscytu red. Ewa Ivanova powiedziała: „Kto miał się wystraszyć, to się wystraszył. Kto miał się ześwinić, to się ześwinił – powiedział sędzia Igor Tuleya. Oni się nie wystraszyli i nie ześwinili. Nie dają się złamać. Walczą o prawo obywateli do rzetelnych i uczciwych procesów. Wierzą w realizację zasad Konstytucji i państwa prawa. Nie godzą się na upolitycznianie wymiaru sprawiedliwości, na ordynarne łamanie prawa. Za swój sprzeciw płacą najwyższą cenę. Władza chce zamknąć im usta, zastrasza ich”. W trakcie gali wystąpił także Prezes „Iustitii” sędzia Krystian Markiewicz; „Już gdzieś państwa widziałem i to nie była sala sądowa. Jak patrzę na polityków, aktorów, dziennikarzy, osoby z niepełnosprawnościami. Spotykaliśmy się pod sądami przez 2 lata. Wiedzieliśmy, że nie ma niezależności bez solidarności. Ta nagroda jest wszystkich państwa. Nieraz jest taka niewielka granica. Niektórzy mówili, że przesadzamy, że nie będzie tak źle. W Turcji też mówili 4 lata temu, że sędziowie przesadzają. Jeden z kolegów z Turcji siedzi w więzieniu, też mu mówili, że przesadza. Jeżeli nie będzie wolnych sądów, nie będzie wolności” – powiedział sędzia K. Markiewicz – Wszystkim głosującym dziękujemy za głosy. Są one dla nas ważnym wsparciem, ale też wielkim zobowiązaniem, by w dalszym ciągu walczyć o prawa i wolności obywatelskie, o prawo do niezależnych sądów1.

IS

1 Zob. więcej: https://iustitia.pl/3044-stowarzyszenia-sedziow-iustitia-i-themis-oraz-inni-sedziowie-otrzymali-nagrode-czlowieka-roku-gazety-wyborczej-w-kategorii-o-prawo-i-sprawiedliwosc