• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(29)/2017, dodano 6 stycznia 2018.

Nagroda Václava Havla dla Murata Arslana1

W dniu 9.10.2017 r. podczas sesji plenarnej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu ogłoszono, że tegorocznym laureatem Nagrody Václava Havla został turecki sędzia Murat Arslan. Nagroda przyznawana jest corocznie przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy we współpracy z Biblioteką Václava Havla i Fundacją Karty 77 w uznaniu działań podejmowanych w obronie praw człowieka. Z uwagi na to, że Murat Arslan jest aresztowany, nagrodę w jego imieniu odebrała reprezentująca go adwokat Öykü Didem Aydın.

Murat Arslan, turecki sędzia, prezes niezależnego Stowarzyszenia Sędziów YARSAV od 29.10.2016 r. przebywa w areszcie, a wkrótce rozpocznie się jego proces o rzekomy udział w organizacji terrorystycznej, która miała przeprowadzić w Turcji nieudany zamach stanu w lipcu 2015 r.

Murat Arslan (1974) był prezesem Stowarzyszenia YARSAV od marca 2011 r. Zawsze stawał w obronie rządów państwa prawa w Turcji, reagował na nadużycia ze strony władz tureckich, zagrożenia dla praw i wolności obywatelskich, jak też osłabianie niezależności sądów. Nigdy nie milczał, głośno wyrażał sprzeciw wobec postępującej ingerencji władz w niezawisłość sędziowską i ograniczanie praw jednostek. Działał na różnych forach, poprzez media społecznościowe, publikacje prasowe, udział w konferencjach, seminariach, był też obserwatorem w procesach, w których sądzono przeciwników politycznych prezydenta Erdogana. Angażował się w działania organizacji pozarządowych, których celem było promowanie demokratycznych rządów państwa prawa w Turcji.

Murat Arslan uczestniczył wielokrotnie w zjazdach europejskich i światowych organizacji sędziów i prokuratorów. Za każdym razem mówił o coraz trudniejszej sytuacji w Turcji, nasilających się represjach i atakach władzy wykonawczej wymierzonych we władzę sądowniczą. Wielokrotnie apelował o reakcję ze strony społeczności międzynarodowej, ostrzegając, że niedługo może być na nią za późno.

Po nieudanym zamachu stanu w lipcu 2016 r. jedną z pierwszych decyzji wydanych przez rząd turecki było rozwiązanie stowarzyszenia YARSAV. Z kolei 23.7.2016 r., Murat Arslan oraz tysiące sędziów i prokuratorów zostało odwołanych ze swoich stanowisk. Potem nastąpiła fala aresztowań w związku z zarzutami udziału w organizacji terrorystycznej, która miała stać za nieudanym zamachem stanu w Turcji.

Nagroda Praw Człowieka im. Václava Havla została ustanowiona w marcu 2013 r. przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, Bibliotekę Václava Havla oraz Fundację Karta 77 w formie trofeum, dyplomu oraz nagrody pieniężnej w wysokości 60 000 euro i przyznawana corocznie za „wyjątkowy wkład w dziedzinie obrony praw człowieka”.

(IS)

1 Źródło: http://monitorkonstytucyjny.eu/ar­chi­wa/1619