• Na dobry początek
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(34)/2018, dodano 7 marca 2019.

Najważniejsze były spotkania z ludźmi

prof. UŚ dr hab Krystian Markiewicz

(inne teksty tego autora)

Poza tym byliśmy aktywni także na innych polach. Istotnym elementem była edukacja prawna. Staraliśmy się wypromować dwa cykliczne wydarzenia: Dzień Edukacji Prawnej (15 marca) i Dzień Wymiaru Sprawiedliwości (23 maja). Ważną rolę w tym zakresie pełni Fundacja Edukacji Prawnej „Iustitia”. Wspólnie z Fundacją przygotowaliśmy w SN proces wilka, który chciał zjeść czerwonego kapturka.

Najważniejsze były spotkania z ludźmi, tysiące spotkań: pod sądami, w kafejkach prawnych czy na Festiwalu Pol’and’Rock. Nie mogło zabraknąć sędziów pod siedzibą KRS, gdy rzecznicy dyscyplinarni wzywali na przesłuchania tych, którzy działali w imię hasła: WOLNI LUDZIE, WOLNE SĄDY, WOLNE WYBORY. Obywatele nie zostawili sędziów samych i przyszli pod KRS, by udzielić im wsparcia i okazać solidarność.

Za swój obowiązek uznaliśmy wyjaśnianie Europie, o co chodzi w walce o sądy w Polsce, a także prostowanie nieprawdziwych, często obraźliwych dla sędziów informacji przekazywanych przez przedstawicieli władzy politycznej. Wspólnie z naszych przyjaciółmi przygotowaliśmy w bardzo krótkim czasie odpowiedź na tzw. Białą Księgę, którą wręczyliśmy Komisji Europejskiej. Europa nie uwierzyła władzy politycznej, uwierzyła polskim sędziom. Komisja Europejska skierowała skargę przeciwko Polsce dotyczącą praworządności, która jest właśnie na wokandzie TSUE. To na jej skutek ugrupowanie rządzące wycofało się ze zmian w Sądzie Najwyższym. W Luksemburgu są też pytania prejudycjalne polskich sądów (SN, NSA i sądów powszechnych) dotyczące zmian w sądownictwie. Trzeba dodać, że wspomniani wcześniej rzecznicy dyscyplinarny żądają wyjaśnień od sędziów, którzy śmieli takie pytania zadać…

Za granicą nasze Stowarzyszenie jest stawiane za wzór tego, jak skutecznie walczyć o pryncypia, nie bacząc na konsekwencje. Jesteśmy zapraszani do państw z całego świata. Bierzemy czynny udział w pracach międzynarodowych stowarzyszeń sędziowskich. Widocznym efektem tej aktywności jest m.in. konferencja MEDEL w Krakowie, która zgromadziła sędziów z całej Europy (grudzień 2017 r.).

„Iustitia” stała się obecna w mediach polskich, europejskich i światowych. Poprzez media docieramy do ludzi, a dzięki nim nie jesteśmy sami. Oprócz Kwartalnika IUSTITIA, który wydajemy od 8 lat, to także publikacje książkowe, strona internetowa stanowiąca źródło wiedzy o sądownictwie (nie tylko dla Polaków) i media społecznościowe (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram).

Nie byłoby tego wszystkiego bez wielkiego wysiłku członków naszego Stowarzyszenia, którzy kosztem swojego czasu, a często i zdrowia, każdego dnia walczą o praworządność w Polsce i w Europie, której Polska jest częścią.

Jesteśmy gotowi, by wziąć odpowiedzialność za Polskę. Sądy są symbolem stabilności, przewidywalności i ciągłości władzy państwowej. Władzy, która jest stale ze społeczeństwem.

Długa droga jeszcze przed nami, ale już teraz jesteśmy nowoczesnym i silnym Stowarzyszeniem, które wie, w którą stronę iść. Musimy się starać, aby sędziowie nie byli obojętni na ważne społeczne sprawy. Dlatego chcemy prowadzić szkolenia dla sędziów dotyczące praw konsumentów. Będziemy też walczyć z mową nienawiści. Dzięki temu, że chcą z nami współpracować przedstawiciele innych zawodów prawniczych, ale też psychologowie i dziennikarze, postaramy się objąć naszą akcją całą Polskę. Gdy widzimy zło, nie możemy milczeć.

Wierzę głęboko, że dzięki dotychczasowej wytrwałości i podejmowaniu nowych wyzwań już WYGRALIŚMY.

prof. Krystian Markiewicz
Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

Strona 2 z 212