• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2-3(48)/2022, dodano 9 stycznia 2023.

Największe organizacje sędziowskie skarżą decyzję o ustanowieniu „kamieni milowych” do TSUE

Europejskie organizacje sędziowskie:
EAJ (Europejskie Stowarzyszenie Sędziów);
AEAJ (Stowarzyszenie Europejskich Sędziów Administracyjnych);
MEDEL (Stowarzyszenie Sędziowie i Prokuratorzy Europejscy dla Demokracji i Wolności);
Judges for Judges (fundacja Sędziowie dla Sędziów)
złożyły skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o stwierdzenie nieważności decyzji Rady Unii Europejskiej ustanawiającej tzw. „kamienie milowe” dla odblokowania funduszy unijnych dla Polski.

Według skarżących decyzja Rady UE została wydana bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z orzeczeń TSUE, a ograniczenie się do „kamieni milowych” nie przywróci niezależnego sądownictwa w Polsce.

Upadek niezależności sądownictwa w jednym z krajów członkowskich uderza w sądownictwo w całej Unii Europejskiej.

Celem skargi jest ustanowienie przez TSUE zasady, że orzeczenia TSUE dotyczące niezależności sądownictwa mają być bezwarunkowo i bez opóźnienia wdrażane w życie, a wszystkie instytucje Unii Europejskiej są nimi związane.

Celem skargi jest także wyegzekwowanie od Komisji pełnej realizacji orzeczeń TSUE przed podjęciem decyzji o wypłacie środków unijnych dla Polski1.

IS

1 Więcej na stronie: https://www.iustitia.pl/ 4511-najwieksze-organizacje-sedziowskie-skarza-decyzje-o-ustanowieniu-kamieni-milowych-do-tsue.