• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(45)/2021, dodano 4 stycznia 2022.

Neo-KRS wyrzucona z ENCJ

Europejska Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ) decyzję o usunięciu z jej szeregów nowej Krajowej Rady Sądownictwa podjęła w czwartek 28 października. Zdecydowano o tym na specjalnym posiedzeniu w Wilnie. Decyzja o wyrzuceniu polskiej KRS była niemal jednomyślna – za oddano 86 głosów i tylko 6 osób wstrzymało się od głosu.

ENCJ deklaruje dalsze wpieranie niezależnych sędziów w Polsce, którzy bronią wolnych sądów. Pisze w komunikacie: „Krajowe Rady Sądownictwa powinny wspierać każdy system wymiaru sprawiedliwości, który jest atakowany, i robić wszystko, co w ich mocy, aby przekonać władzę wykonawczą i ustawodawcę do poparcia działań, które podejmują w tym zakresie. Zasada, według której sędzia powinien unikać wypowiedzi dotyczących kwestii politycznych, nie powinna mieć zastosowania, gdy zagrożona jest niezawisłość sądownictwa i integralność zawodu sędziego. Na europejskim środowisku sądowniczym spoczywa wspólny obowiązek wyrażenia w sposób jasny i przekonujący sprzeciwu wobec rządowych propozycji zmian, które zagrażają niezależności rad sądownictwa i niezawisłości każdego sędziego”1.

IS

1 Zob. więcej: https://iustitia.pl/nowa-krs-nowy-sn/4300-neo-krs-wyrzucona-z-europejskiej-sieci-rad-sadownictwa-encj.