• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(33)/2018, dodano 16 stycznia 2019.

Nowa KRS zawieszona w prawach członka ENCJ

17.9.2018 r. Europejska Sieć Rad Sądownictwa na posiedzeniu w Bukareszcie zdecydowaną większością głosów (100 głosów za, 6 przeciw, 9 wstrzymujących się) podjęła decyzję o zawieszeniu członkostwa nowej polskiej KRS. Krajowa Rada Sądownictwa została pozbawiona praw głosu i wyłączona z udziału w działaniach ENCJ.

Europejska Sieć Rad Sądownictwa stwierdziła, że polska nowa KRS nie spełnia minimalnych europejskich wymogów niezależności od władzy wykonawczej i ochrony niezależności sądownictwa. W historii ENCJ podobne kroki podjęło jedynie wobec rady sądownictwa w Turcji1.

IS

1 Treść uchwały ENCJ dostępna na: https://encj.eu/node/495