• Sprawy bieżące
  • Dodano 13 marca 2014.

Nowość w serii „Biblioteka Iustitia”

Ukazała się kolejna, czwarta już  książka z serii „Biblioteka Iustitia” pt.: „Nowe zasady w zakresie kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym”,
pod red. K. Markiewicza. Książka ta zawiera wystąpienia i głosy w dyskusji uczestników odbywającej się w dniu 30.11.2012 r. w Warszawie konferencji pod tym samym tytułem, zorganizowanej przez Wydawnictwo C.H. Beck i Redakcję Kwartalnika Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. Zarówno konferencja,
jak i niniejsza publikacja, mają na celu zapoczątkowanie debaty nad aspektem fiskalnym postępowania cywilnego. Zalogowani Użytkownicy będący członkami
SSP „Iustitia” lub prenumeratorami Kwartalnika mają możliwość zapoznania się z tą publikacją (oraz innymi, które ukazały się w serii) w wersji e-booka.