• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(6)/2011, dodano 31 grudnia 2011.

Nowy minister – nowe problemy?

Nowym ministrem sprawiedliwości został Jarosław Gowin, filozof. Jak wiadomo nie wypowiadał się on praktycznie wcale na temat sądownictwa. Wypowiedział się natomiast Premier, który w expose zapowiedział zmianę uprawnień sędziów i prokuratorów wynikających ze stanu spoczynku. Szczegóły rządowych planów nie są na razie znane, jednak przeciwko ograniczeniu uprawnień związanych ze stanem spoczynku jako jedno z pierwszych zaprotestowało SSP „Iustitia” w uchwale zarządu z 21.11.2011 r.1 Protestują również zgromadzenia sędziów – do dnia zamknięcia wydania uchwały podjęły Zgromadzenia Sędziów Apelacji w Gdańsku i Szczecinie oraz Sędziów Okręgu SO w Poznaniu i Bydgoszczy. (BP)

1 Dostępna na: http://www.iustitia.pl/content/view/764/257.